Hizmet Sözleşmesi

ETİ BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE MEDYA DANIŞMALIĞI HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu sözleşme __ / __ / 20__ tarihinde ticari merkezi Seğmenler Mh. Şehit Selami Atabey Cd. Eymir Konutları 94A/10 Gölbaşı/ANKARA adresinde mukim ETİ BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE MEDYA DANIŞMANLIĞI(ETİ BİLİŞİM olarak anılacaktır) ile aşağıda adresi ve ticari ünvanı yazılı bulunan firma (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında

imzalanmıştır.

 

ADRES:

 

TELEFON:

TİCARİ ÜNVAN:

VERGİ DAİRESİ:

VERGİ NUMARASI:

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web tasarımının ETİ BİLİŞİM tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

 

MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri hosting hizmetini ve domain tescilini ETİ BİLİŞİM’den talep ederse ETİ BİLİŞİM’in belirleyeceği ücret karşılığında hizmeti satın alabilir.

 

3.2. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede ETİ BİLİŞİM’e iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı ETİ BİLİŞİM sorumlu tutulamaz.

 

3.3. MÜŞTERİ, ETİ BİLİŞİM tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının ETİ BİLİŞİM’e ait olduğunu, bu yazılımların/tasarımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca web sitesinin tasarımının kopyalanarak bir başka sitede kullanılması ETİ BİLİŞİM’in yazılı iznine bağlıdır.

 

3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ETİ BİLİŞİM’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

3.5. MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. ETİ BİLİŞİM’den alınmayan hosting hizmetinden dolayı herhangi bir nedenle bilgi kaybı yaşandığında ETİ BİLİŞİM sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı ETİ BİLİŞİM’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

MADDE 4: ETİ BİLİŞİM’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ETİ BİLİŞİM, Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılım ve tasarımı hazırlamakla ve 1 yıl teknik destek vermekle yükümlüdür.

EK: Bir yıl dolmadan talep edilen değişiklikler arasında 3 iş günü süresini geçmeyen, büyük tasarım ve kod değişikliği gerektirmeyen çalışmalar ücretsiz teknik destek kapsamı içerisindedir. Ayrıntılı garanti bilgisi 8. MADDE içerisinde açıklanmıştır.

4.2. ETİ BİLİŞİM, Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları en geç 3 iş günü içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3. ETİ BİLİŞİM, Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra ETİ BİLİŞİM’in belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.4. ETİ BİLİŞİM, Müşteri tarafından talep edilen çalışma süresi 3 iş gününü geçen ve ek tasarım sayılabilcek değişiklikler (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler v.b) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri önceden bildireceği ek ücret karşılığında sisteme ekleneceğini beyan eder.

 

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem ETİ BİLİŞİM hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü sahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

 

5.1 ETİ BİLİŞİM, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve 3. kişilere kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan ETİ BİLİŞİM’i sorumlu tutamaz.

 

MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı kanıt olarak kabul edilmiştir.

 

MADDE 7: TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 8: GARANTİ

Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde denemeleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.

ETİ BİLİŞİM tarafından titizlikle geliştirilecek ve deneme aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

MADDE 9: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç toplam 800 TL + KDV (944 TL) olarak belirlenmiştir.

Müşteri sözleşmeye konu olan ücreti peşin olarak iş başlangıcında ödemiştir.

 

MADDE 10: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ

Web sitesinin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise ETİ BİLİŞİM aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

 

10.1 MÜŞTERİ iş başlangıcından önce iade isteme hakkına sahiptir.

 

MADDE 11: TEKNİK ŞARTNAME

● Firma kurumsal kimliğe uygun tasarım oluşturulacaktır.

● Teknolojiin elverdiği en üst hız seviyesine sahip olacak (sayfa oluşturma süresi ortalama 0.4 sn)

● HTML5 alt yapısı

● PHP yazılım dili

● Drupal İçerik Yönetim Sistemi

● Mükemmel derecede güvenli bir proje

● W3C sıfır hata sertifikası

● Tüm tarayıcılarda uyumluluk (IE8 üzeri ve tüm güncel tarayıcılar, IPAD uyumluluğu)

● Kullanıcı dostu tasarım

● Standart arama motoru optimizasyonu

● Sayfa isimleri ilgili içeriğin ismini taşıyacak

● CSS 3

● Tüm sayfa içi geçişler arama motorlarının takip edebileceği düzende birbirine bağlanacaktır.

● Tüm link bağlantıları arama motorları için açıklayıcı metinler içerecektir.

● Her içerik sayfasına özel sayfa başlığı (title) ve açıklamalar (description) tanımlanacaktır.

 

MADDE 12: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ

ETİ BİLİŞİM müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin sitenin yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır.

Projenin yapım süreci iş başlangıç onayının ardından en geç 7 iş günüdür.(Sonradan yapılacak değişiklik talepleri ile süre uzayabilir.)

 

MADDE 13: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri

ve İcra Daireleri yetkilidir. 13 (on üç) maddeden ve 4 (dört) sayfadan oluşan işbu sözleşme __/__/20__

tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

EK-1: Drupal CMS (İçerik Yönetim Sistemi) Özellikleri

EK-2: BANKA HESAP BİLGİLERİ

 

        MÜŞTERİ                               ETİ BİLİŞİM

KAŞE               İMZA                  KAŞE                 İMZA

EK-1

 

DRUPAL CMS (DRUPAL İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ) PAKET ÖZELLİKLERİ

KONU: Bu belgede CMS (içerik yönetim sistemi) yazılımında var olan yazılım modeli ve tekniklerini, modülleri ve yazılım alt yapısı hakkında bilgiler mevcuttur.

MODÜLLER ve PAKET ÖZELLİKLERİ:

Genel Özellikler

Türk Ticaret Kanunu

• Türk Ticaret Kanunu’nda, Şirketler için Web Sitesi Yayınlanması hakkında belirtilen maddelere

uyumlu.

 

İçerik Yönetimi

• Sınırsız sayıda sayfa oluşturulabilir.

• İstenilen sayfaların altında alt sayfalar oluşturulabilir.

• Online HTML editörü ile sayfa ve ürün yönetimi çok rahat şekilde online olarak yapılabilir.

• Sayfaların meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.

• Özelleştirilebilir menü sistemi sayesinde istenildiği gibi menü yapısı oluşturabilir.

• Dosya yükleme imkanı.

• Otomatik galeri oluşturabilir ve istenilen sayfada  rahatlıkla kullanılabilir.

• Otomatik slide sistemi oluşturabilir ve istenilen sayfada rahatlıkla kullanılabilir.

Ürün ve Kategori Yönetimi

• Sınırsız kategori ve alt kategori eklenebilir.

• Sınırsız ürün eklenebilir.

• Ürünlere sınırsız resim yüklenebilir.

• Ürünlerin ve kategorilerin meta bilgileri ile adresleri istenildiği gibi düzenlenebilir.

• Ürünler birden fazla kategoride kullanılabilir.

 

Standart SEO Desteği

• Sayfaların meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.

• Kategorilerin meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.

• Otomatik site haritası (sitemap) oluşturulur.

 

 

 

 

EK-2

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Sahibi: Volkan KILIÇASLAN
Banka: QNB Finansbank
Hesap No: 73877416
IBAN: TR560011100000000073877416